Din kasse är tom. Klicka här. för att fortsätta handla.

FREE SHIPPING ON EVERY ORDER OF 400 SEK OR MORE

Language:
Currency:

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OCH FÅ 15% RABATT PÅ DIN FÖRSTA ORDER


VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

VÅR PRODUKTION ÄR SOLDRIVEN

VI PRODUCERAR MED ÅTERVUNNA OCH HÅLLBARA MATERIAL

VATTEN SOM ANVÄNDS RENAS EFTERÅT

VÅRA FABRIKER ÄR HELT UTAN AVFALL

VÅRT MÅL ÄR ATT PÅVERKA OCH FÖRÄNDRA STRUMPBYXINDUSTRIN. STRUMPBYXOR ÄR EN PETROLEUMPRODUKT OCH FÖR MÅNGA EN SLIT OCH SLÄNG VARA. INDUSTRIN ÄR GIGANTISK OCH PRODUKTIONEN SKER I STOR OMFATTNING GENOM FOSSILA, ICKE-FÖRNYBARA ENRGIKÄLLOR. TILLVERKNINGEN KRÄVER OFTAST STORA MÄNGDER AV ENERGI OCH VATTEN. DESSUTOM ÄR STRUMPBYXOR I STOR UTSTRÄCKNING INTE DESIGNADE FÖR ATT VARA EN BESTÄNDIG PRODUKT UTAN ÄR MESTADELS TÄNKTA FÖR ATT ANVÄNDAS EN GÅNG OCH SEDAN SLÄNGAS. DÄRFÖR BIDRAR PRODUKTIONEN AV STRUMPBYXOR TILL ATT TEXTILINDUSTRIN ALLTID HAR KATEGORISERATS SOM EN AV DEM MEST FÖRORENANDE INDUSTRIERNA I VÄRLDEN.

VÅRA STRUMPBYXOR SKAPAS GENOM ATT ÅTERANVÄNDA AVFALL FRÅN GAMMAL NYLONPRODUKTION. GENOM ATT TA TILLVARA PÅ OCH ÅTERANVÄNDA DESSA BIPRODUKTER, RESULTERAR DETTA I ATT VÅR TILLVERKNINGSPROCESS ÄR MINDRE SKADLIG FÖR MILJÖN JÄMFÖRT MED TRADITIONELL NYLONPRODUKTION. VI ARBETAR STÄNDIGT MED ATT HITTA NYA SÄTT ATT MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN. DET KAN TILL EXEMPEL HANDLA OM ATT BLI BÄTTRE PÅ ATT BEVARA OCH ÅTERANVÄNDA VATTNET SOM ANVÄNDS I PRODUKTIONEN, SAMT ATT BLI ÄNNU BÄTTRE PÅ ATT ÅTERVINNA AVFALL FRÅN INDUSTRIN.

UTÖVER DET HAR VI OCKSÅ ETT ÅTERVINNINGSPROGRAM FÖR GAMLA STRUMPBYXOR SOM DU KAN LÄSA MER OM HÄR. TUSENTALS STRUMPBYXOR HAR ÅTERVUNNITS TACK VARE DETTA. LÄS MER OM VÅR STRÄVAN FÖR ETT MER UTHÅLLIGT SAMHÄLLE I VÅRT "UTHÅLLIGHETSMANIFESTE".