Your cart is currently empty. Continue browsing here.

0
Sök Hjälp Log in Vagn (0)

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER FOR 15% OFF YOUR FIRST ORDER

No Thanks

Om Oss

VARJE ÅR PRODUCERAS TVÅ MILJARDER STRUMPBYXOR, DE ANVÄNDAS ETT FÅTAL GÅNGER OCH SEDAN SLÄNGS DE. DETTA BIDRAR TILL ATT TEXTILINDUSTRIN ÄR EN AV DE MEST FÖRORENANDE INDUSTRIERNA I VÄRLDEN. SOPBERG FYLLS AV DÅLIGT TILLVERKADE, BILLIGA OCH ICKENEDBRYTBARA TEXTILIER.

DEN PETROLEUMBASERADE TILLVERKNINGEN AV NYLONSTRUMPBYXOR ÄR  I SIG SKADLIG FÖR MILJÖN, MEN DEN KORTA LIVSLÄNGDEN PÅ MODERNA STRUMPBYXOR BIDRAR OCKSÅ TILL INDUSTRINS NEGATIVA PÅVERKAN PÅ VÅR MILJÖ. VI TROR ATT VÄRLDEN BEHÖVER INFLUERAS AV MER INNOVATIVA OCH MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER. DÄRFÖR LANSERADE VI SWEDISH STOCKINGS - VÄRLDENS FÖRSTA MILJÖVÄNLIGA STRUMPBYXMÄRKE. VI PRODUCERAR STRUMPBYXOR AV ÅTERVUNNEN NYLON OCH VÅRA FABRIKER ÄR FRIA FRÅN AVFALL, SOLCELLSDRIVNA OCH RENAR ALLT VATTEN SOM ANVÄNDS VID FÄRGNINGSPROCESSERNA.

Linn Frisinger and Nadja Forsberg, Swedish Stockings Founders

LANGUAGE:
SEK