Din kasse är tom. Klicka här. för att fortsätta handla.

0

ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV OCH FÅ 15% RABATT PÅ DIN FÖRSTA ORDER

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

VÅR PRODUKTION ÄR SOLDRIVEN

VI PRODUCERAR MED ÅTERVUNNA OCH HÅLLBARA MATERIAL

VATTEN SOM ANVÄNDS RENAS EFTERÅT

VÅRA FABRIKER ÄR HELT UTAN AVFALL

VÅRT MÅL ÄR ATT PÅVERKA OCH FÖRÄNDRA STRUMPBYXINDUSTRIN. STRUMPBYXOR ÄR EN PETROLEUMPRODUKT OCH EN VANLIG FÖRBRUKNINGSVARA. INDUSTRIN ÄR GIGANTISK OCH PRODUKTIONEN VILAR I STOR OMFATTNING PÅ FOSSILA, ICKE-FÖRNYBARA KÄLLOR. TILLVERKNINGEN KRÄVER ÄVEN EN STOR MÄNGD ENERGI OCH VATTEN. DESSUTOM ÄR STRUMPBYXOR I STOR UTSTRÄCKNING INTE DESIGNADE FÖR ATT VARA HÅLLBARA, UTAN ÄR MESTADELS TÄNKTA ATT ANVÄNDAS EN GÅNG OCH SEDAN SLÄNGAS. DÄRIGENOM BIDRAR PRODUKTIONEN AV STRUMPBYXOR TILL ATT GÖRA HELA TEXTILINDUSTRIN TILL EN AV DE MEST FÖRORENANDE INDUSTRIERNA I VÄRLDEN.

VÅRA STRUMPBYXOR SKAPAS FRÅN AVFALL UTAV ANNAN NYLONPRODUKTION. GENOM ATT TA TILLVARA PÅ DESSA BIPRODUKTER RESULTERAR VÅR TILLVERKNINGSPROCESS I MINDRE SKADA FÖR MILJÖN JÄMFÖRT MED TRADITIONELL NYLONPRODUKTION. VI ARBETAR AKTIVT MED ATT HITTA NYA SÄTT ATT YTTERLIGARE MINSKA VÅR MILJÖPÅVERKAN. DET KAN TILL EXEMPEL HANDLA OM ATT BLI BÄTTRE PÅ ATT BEVARA OCH ÅTERANVÄNDA VATTNET SOM ANVÄNDS I PRODUKTIONEN SAMT BLI ÄNNU BÄTTRE PÅ ATT ÅTERVINNA AVFALL FRÅN INDUSTRIN. GENOM ATT AKTIVT ARBETA MED ATT MINSKA VÅR PRODUKTIONS MILJÖPÅVERKAN HAR VI HITTILLS LYCKATS MED:

- 87,6% MINSKAD ENERGI FÖRBRUKNING

- 18.M3 MINSKAD VATTENFÖRBRUKNING PER TON GARN

- EN STOR DEL AV VÅR PRODUKTION ÄR SOLCELLSDRIVEN

- VÅR FABRIK ÄR EN S.K "ZERO WASTE" FABRIK SOM INTE GENERERAR NÅGOT AVFALL

- ALLT VATTEN SOM ANVÄNDS VID FÄRGNINGEN RENAS OCH ÅTERANVÄNDS

- TUSENTALS STRUMPBYXOR HAR ÅTERVUNNITS I VÅRT ÅTERVINNINGSPROGRAM